Category Archive Rock

  • Home   /  
  • Archive by category "Rock"

About the author

Yozshuramar administrator

8 Comments so far

Groshura Posted on10:12 pm - Oct 2, 2012

Aah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne. Kâh giderim medreseye, ders okurum hak için Kâh giderim meyhaneye, dem çekerim aşk için Aah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne. Sofular secde eder, mescidin mihrabına Benim ol dost eşiğidir, secde gâhım kime ne Aah Haydar Haydar taşa çaldım kime ne. Nesimi’ye sorduklarda o yar ilen.

Proudly powered by WordPress | Theme: Vice by Webriti